Logopedie

Stap 1: Aanmelding en intakegesprek

U kan telefonisch of via e-mail contact opnemen met de praktijk. We plannen een intakegesprek. De logopedist informeert u over de nodige medische voorschriften.

Stap 2: Onderzoek

Nadat u een voorschrift verkreeg van een huisarts of geneesheer-specialist voor het logopedisch bilan, kan het logopedisch onderzoek plaatsvinden. Dit kan één of meerdere sessies in beslag nemen, afhankelijk van de problematiek. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een verslag. Dit bevat ook een individueel behandelingsplan, aangepast aan de noden en behoeften van de cliënt.

Stap 3: Adviesgesprek

We bespreken samen met u het onderzoeksverslag, beslissen of de opstart van logopedische therapie noodzakelijk is en hoe we dit praktisch organiseren. Mits uw goedkeuring worden de resultaten gedeeld met betrokken personen of instanties (school, CLB, arts,…). Vervolgens maakt u een afspraak bij de geneesheer-specialist om een voorschrift te verkrijgen voor logopedische therapie.

Stap 4: Aanvraag indienen bij het ziekenfonds

U bezorgt (een kopie van) de doktersvoorschriften aan uw logopediste. De logopediste stelt het dossier samen om terugbetaling te vragen. U dient het dossier in bij de hoofdzetel van uw ziekenfonds (regionaal).

Het dossier bestaat uit:
– het ondertekende verslag van de logopedist
– het voorschrift voor het logopedisch bilan (door huisarts of geneesheer-specialist)
– het voorschrift voor de logopedisch therapie (door geneesheer-specialist
– eventueel al een voorschrift voor het logopedisch evolutiebilan in de toekomst (door huisarts of geneesheer-specialist)
– het aanvraagformulier met handtekening en kleefbriefje

Dit dossier moet binnen de 60 dagen na eerste sessie van het logopedisch onderzoek ingediend worden in de hoofdzetel van uw ziekenfonds. Na een aantal weken wordt de aanvraag al dan niet goedgekeurd door uw mutualiteit.

Stap 5: Behandeling

De therapie gaat door in de praktijk. De sessies kunnen 30 of 60 minuten duren. De frequentie en de totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

Tarieven*

 • Onderzoek

  aanvangsbilan (30min.)

  € 42,75
 • Onderzoek

  evolutiebilan

  € 51,50
 • Therapie

  (30min.)

  € 36,14

*Wij zijn geconventioneerd vanaf 1/1/2024.
We informeren u bij intake over de mogelijkheid tot terugbetaling.