Slide thumbnail

Deze twee disciplines werken er samen aan
de ontwikkeling en groei van kinderen en volwassenen.

’t Groeiatelier is een praktijk voor logopedie
en psychologie in Wijgmaal, bij Leuven.

Slide thumbnail
In ’t Groeiatelier staat kwaliteitsvolle zorg voorop. Ieder teamlid bouwt in een specifiek domein kennis en expertise op en werkt blijvend aan professionalisering.
We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. We luisteren aandachtig naar de noden van iedere cliënt en bieden begeleiding op maat.
Niet alleen het probleem zelf, maar ook de persoon die het probleem ervaart met zijn eigenheid en talenten én zijn omgeving verdienen onze aandacht. Bij de begeleiding van kinderen hechten we veel belang aan samenwerken en ondersteunen van ouders en omgeving.

Logopedie

Voor wie?
Kinderen en volwassenen met volgende problemen zijn welkom:
• leerstoornissen en leerproblemen
• stotteren
• taalachterstand of taalstoornis
• articulatieproblemen

 

Psychologische begeleiding

Voor wie?
Volwassenen met volgende problemen zijn welkom:
• omgaan met pijn
• stresshantering
• depressieve klachten
• verminderd zelfvertrouwen
• …
Kinderen met volgende noden of problemen zijn welkom:
• moeilijkheden op school zoals faalangst, leerproblemen, werkhouding
• ADHD-problematiek
• gedragsmoeilijkheden
• aandachtsmoeilijkheden
• sociaal-emotionele moeilijkheden
• psychosomatische klachten
• laag zelfbeeld, laag gevoel van zelfvertrouwen en onzekerheid
• stress, angst, piekeren
• hypersensitiviteit
• moeilijkheden met echtscheiding, nieuw-samengesteld gezin
• …
We begeleiden ook ouders met:
• opvoedingsvragen
• vragen omtrent de ontwikkeling van hun kind
• …

Wie we zijn

Logopedie
Marike Van den bosch  
Rustbrenger, oplossingenzoeker, trotse mama van Miel, Lou en Fré en gepassioneerd logopediste.

Expertise

• leerstoornissen

• stotteren

Curriculum

Ik ben afgestudeerd in 2011 Master in de logopedische & audiologische wetenschappen aan de KULeuven. Na mijn studies werkte ik enkele jaren in het buitengewoon onderwijs en startte ik ook meteen in een logopedische groepspraktijk. Daar deed ik ervaring op met de behandeling van een brede waaier aan logopedische problematieken. De impact die ik als hulpverlener kon hebben op de groei van mijn cliënten motiveerde me sterk en het domein stotteren boeide mij in het bijzonder. Ik volgde een postgraduaat Stotteren bij CIOOS. De inzichten uit deze opleiding heeft mijn aanpak en inzicht in alle therapiedomeinen versterkt. Toen ik in 2017 mijn eigen zelfstandige praktijk startte hier in Wijgmaal, wilde ik gespecialiseerde hulp aanbieden en behandelde ik bijna uitsluitend nog kinderen met leerproblemen en stotteren. Ik volgde talloze opleidingen voor mijn specialisatiedomeinen en zal dit blijven doen. Ik vind het heel belangrijk om kwaliteitsvolle hulp te bieden, gebaseerd op de recente wetenschappelijke inzichten. Ik benader elk probleem breed en zoek voor iedere persoon de gepaste ondersteuning. Daarom ben ik blij om samen met mijn collega’s in ‘t Groeiatelier kennis en talenten te delen. Buiten ‘t Groeiatelier, werk ik ook deeltijds als ondersteuner in enkele Leuvense scholen. De kruisbestuiving van de kennis en ervaring in de praktijk en in het onderwijs is zeer verrijkend.

Anna Verlooy
        Empathisch & zorgend, bruggenbouwer en mama van 3

Expertise

• leerstoornissen

•  taalstoornissen

• articulatieproblemen

Curriculum

Het is steeds blijven kriebelen om als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk te werken -in combinatie met mijn job op school- om zo kinderen individueel te begeleiden in hun leer- en groeiproces. Toen Marike ‘t Groeiatelier oprichtte bleek dit voor mij de ideale plaats om mijn passie te volgen. De aandacht die aan het hele kind en zijn context besteed wordt, sluit volledig aan bij mijn eigen holistische visie op groei en ontwikkeling.

Eind jaren ‘90 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool Gent. Daarna verdiepte ik mijn kennis aan de KU Leuven, waar ik een academische bachelor Logopedie en Audiologie behaalde en een deel van de masteropleiding deed – in combinatie met het werken in een logopedische groepspraktijk in Leuven. Na een interim als logopediste bij Antenne 3000 in Leuven, werkte ik een paar jaar in Brusselse basisscholen binnen een project om taalvaardigheidsonderwijs te implementeren (Project ‘Taalvaart’ van de VGC). Omdat ik opnieuw therapeutisch met kinderen wilde werken, maakte ik in 2005 de overstap naar de logopedische groepspraktijk Paloma in Tervuren. Ik kwam er in een fantastisch team terecht en specialiseerde mij verder in de diagnostiek en behandeling van leerstoornissen, taalachterstand en -stoornissen en articulatieproblemen. Ondertussen had ik 3 opgroeiende kinderen en was mijn job als zelfstandige in hoofdberoep moeilijk te combineren met mijn gezin. Tijd voor een nieuwe uitdaging: na een tijdelijke
functie als zorgcoördinator in een Brusselse basisschool werk ik sinds 2011 als zorgcoördinator en zorgleerkracht in mijn huidige school in het Leuvense.

In de loop van de jaren volgde ik veel verschillende bijscholingen en opleidingen, steeds gericht op het ondersteunen en begeleiden van kinderen, zowel op vlak van schoolse vaardigheden als sociaal-emotionele ontwikkeling. In 2021 voltooide ik de jaaropleiding ‘rekencoach’ bij Eureka.
Ik vind het belangrijk om de nieuwste ontwikkelingen in mijn vakgebied te blijven volgen, om zo een kwalitatieve begeleiding te kunnen bieden.

Lore Vandebroek
Leergierig, zorgzaam en doorzetter

Expertise

• spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen

• leerstoornissen

Curriculum

Ik ben een net afgestudeerde logopedist aan de KU Leuven met een groot hart voor kinderen. Tijdens mijn stages werd me nog meer duidelijk dat ik graag met kinderen aan de slag wil, in het bijzonder jonge kinderen met spraak- en taalproblemen. Ik kreeg al de kans om veel kennis en ervaring op te bouwen met deze doelgroep en leg me er nu op toe om me hier verder in te specialiseren. Daarnaast kon ik ook al ervaring opdoen met kinderen met leerproblemen en zal ik ook hen met plezier begeleiden in ’t Groeiatelier.

Naast het werken in ’t Groeiatelier, werk ik halftijds in het buitengewoon lager onderwijs waar ik therapie geef aan kinderen met een verstandelijke beperking.

Omdat ik leergierig ben en persoonlijke groei belangrijk vind, plan ik om de komende tijd nog enkele verdiepende opleidingen te volgen.

In mijn vrije tijd hou ik me bezig met: koor, piano spelen, wandelen, lezen en afspreken met vrienden!

Psychologische begeleiding
Els Van der Auwera
Een empathisch en betrokken orthopedagoog en mama, die vertrekt vanuit interesses en talenten.

Expertise

Begeleiding van kinderen met faalangst, aandachtsproblemen, perfectionistisch of weinig zelfvertrouwen.

Ondersteunen van kinderen die hun zorgen tonen via gedragsproblemen en/of vastlopen op school.

Opvoedingsondersteuning.

 

Contactgegevens: 

0494 80 86 85
els.tgroeiatelier@gmail.com

Curriculum

Ik ben Els Van der Auwera. In 2012 behaalde ik mijn diploma in pedagogische en psychologische wetenschappen, na een eerdere opleiding in kleuteronderwijs. Mijn professionele reis begon als (hoofd)leerkracht in een gemeenschapsinstelling, vaak beschouwd als jeugdgevangenis. Daar maakte ik voor het eerst kennis met jongeren die door hun gedrag lieten zien dat ze hulp nodig hadden.

Later werkte ik ook als orthopedagoog in ziekenhuisscholen in Leuven en Tienen. De kinderen daar lieten me zien dat ondanks hun zorgen – ziekte of psychiatrische problemen – onderwijs en leren een verademing kunnen bieden, maar soms ook veel druk met zich meebrengen.

Mijn volgende stap bracht me naar een rol als directeur in een basisschool. Opnieuw ontdekte ik dat veel kinderen worstelen met zorgen zoals perfectionisme en faalangst, wat zich kan uiten in angsten of agressief gedrag. Soms is slecht presteren op school een signaal dat ze extra ondersteuning nodig hebben. In andere gevallen lijkt alles goed op school, maar uiten ze hun zorgen thuis in overmaat, waardoor ouders ten einde raad zijn.

Ik ga graag met deze kinderen op pad. Naast het verfijnen van hun zorgplan, leer ik hen op basis van hun interesses en leeftijd handige tools aan. Ook ondersteun ik ouders in hun zoektocht naar de beste aanpak voor hun kind. Als moeder van twee zonen ben ik zelf ook op zoek gegaan naar manieren om mijn kinderen te ondersteunen in hun groei en omgaan met zorgen. Ik begrijp dus maar al te goed de emotionele achtbaan die dit met zich meebrengt.

Naast de begeleiding van kinderen in ’t Groeiatelier, bied ik ook thuis specifieke begeleiding op maat aan voor kinderen uit het basisonderwijs die (tijdelijk) niet voltijds naar school kunnen gaan.

Ellen Van Loon
Creatieve duizendpoot, empathische luisteraar, Equine Assisted therapist en psycholoog

Expertise

• Gezondheidspsychologie volwassenen

• Eerstelijnspsycholoog volwassenen

 

Contactgegevens
• 0469 18 08 18

• ellen.tgroeiatelier@gmail.com

Curriculum

Ik ben afgestudeerd in 2016 als Master in de Klinische Psychologie aan de KULeuven. Hetzelfde jaar volgde ik een opleiding in het buitenland tot Equine Assisted Therapist en startte ik in UZLeuven als pijnpsychologe. Sindsdien deed ik ervaring op binnen het ziekenhuis met verscheidene doelgroepen en specialiseerde ik me als gezondheidspsycholoog. In 2019 volgde ik de jaaropleiding ‘Werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch ontwikkelingsperspectief ‘ en in 2022 zal ik me verder verdiepen in het werken met honden binnen de gezondheidszorg. Buiten ‘t Groeiatelier werk ik als Equine Assisted therapist (therapie met ezels) en ben ik dierenfotograaf.

 

Ik ben erkend psycholoog en heb een Visum van het FOD.

Contact

Gebroeders Tassetstraat 3 bus 1 – 3018 Wijgmaal

0479 61 18 67

info.tgroeiatelier@gmail.com