Slide thumbnail

Deze twee disciplines werken er samen aan
de ontwikkeling en groei van kinderen en volwassenen.

’t Groeiatelier is een praktijk voor logopedie
en psychologie in Wijgmaal, bij Leuven.

Slide thumbnail
In ’t Groeiatelier staat kwaliteitsvolle zorg voorop. Ieder teamlid bouwt in een specifiek domein kennis en expertise op en werkt blijvend aan professionalisering.
We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. We luisteren aandachtig naar de noden van iedere cliënt en bieden begeleiding op maat.
Niet alleen het probleem zelf, maar ook de persoon die het probleem ervaart met zijn eigenheid en talenten én zijn omgeving verdienen onze aandacht. Bij de begeleiding van kinderen hechten we veel belang aan samenwerken en ondersteunen van ouders en omgeving.

Logopedie

Voor wie?
Kinderen en volwassenen met volgende problemen zijn welkom:
• leerstoornissen en leerproblemen
• stotteren
• taalachterstand of taalstoornis
• articulatieproblemen

 

Psychologie

Voor wie?
Volwassenen met volgende problemen zijn welkom:
• omgaan met pijn
• stresshantering
• depressieve klachten
• verminderd zelfvertrouwen
• …
Kinderen met volgende noden of problemen zijn welkom:
• moeilijkheden op school zoals faalangst, leerproblemen, werkhouding
• ADHD-problematiek
• gedragsmoeilijkheden
• aandachtsmoeilijkheden
• sociaal-emotionele moeilijkheden
• psychosomatische klachten
• laag zelfbeeld, laag gevoel van zelfvertrouwen en onzekerheid
• stress, angst, piekeren
• hypersensitiviteit
• moeilijkheden met echtscheiding, nieuw-samengesteld gezin
• rouw en rouwverwerking
• …
We begeleiden ook ouders met:
• opvoedingsvragen
• vragen omtrent de ontwikkeling van hun kind
• …

Wie we zijn

Logopedie
Marike Van den bosch  
Rustbrenger, oplossingenzoeker, trotse mama van Miel, Lou en Fré en gepassioneerd logopediste.

Expertise

• leerstoornissen

• stotteren

Curriculum

Ik ben afgestudeerd in 2011 Master in de logopedische & audiologische wetenschappen aan de KULeuven. Na mijn studies werkte ik enkele jaren in het buitengewoon onderwijs en startte ik ook meteen in een logopedische groepspraktijk. Daar deed ik ervaring op met de behandeling van een brede waaier aan logopedische problematieken. De impact die ik als hulpverlener kon hebben op de groei van mijn cliënten motiveerde me sterk en het domein stotteren boeide mij in het bijzonder. Ik volgde een postgraduaat Stotteren bij CIOOS. De inzichten uit deze opleiding heeft mijn aanpak en inzicht in alle therapiedomeinen versterkt. Toen ik in 2017 mijn eigen zelfstandige praktijk startte hier in Wijgmaal, wilde ik gespecialiseerde hulp aanbieden en behandelde ik bijna uitsluitend nog kinderen met leerproblemen en stotteren. Ik volgde talloze opleidingen voor mijn specialisatiedomeinen en zal dit blijven doen. Ik vind het heel belangrijk om kwaliteitsvolle hulp te bieden, gebaseerd op de recente wetenschappelijke inzichten. Ik benader elk probleem breed en zoek voor iedere persoon de gepaste ondersteuning. Daarom ben ik blij om samen met mijn collega’s in ‘t Groeiatelier kennis en talenten te delen. Buiten ‘t Groeiatelier, werk ik ook deeltijds als ondersteuner in enkele Leuvense scholen. De kruisbestuiving van de kennis en ervaring in de praktijk en in het onderwijs is zeer verrijkend.

Anna Verlooy
        Empathisch & zorgend, bruggenbouwer en mama van 3

Expertise

• leerstoornissen

•  taalstoornissen

• articulatieproblemen

Curriculum

Het is steeds blijven kriebelen om als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk te werken -in combinatie met mijn job op school- om zo kinderen individueel te begeleiden in hun leer- en groeiproces. Toen Marike ‘t Groeiatelier oprichtte bleek dit voor mij de ideale plaats om mijn passie te volgen. De aandacht die aan het hele kind en zijn context besteed wordt, sluit volledig aan bij mijn eigen holistische visie op groei en ontwikkeling.

Eind jaren ‘90 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool Gent. Daarna verdiepte ik mijn kennis aan de KU Leuven, waar ik een academische bachelor Logopedie en Audiologie behaalde en een deel van de masteropleiding deed – in combinatie met het werken in een logopedische groepspraktijk in Leuven. Na een interim als logopediste bij Antenne 3000 in Leuven, werkte ik een paar jaar in Brusselse basisscholen binnen een project om taalvaardigheidsonderwijs te implementeren (Project ‘Taalvaart’ van de VGC). Omdat ik opnieuw therapeutisch met kinderen wilde werken, maakte ik in 2005 de overstap naar de logopedische groepspraktijk Paloma in Tervuren. Ik kwam er in een fantastisch team terecht en specialiseerde mij verder in de diagnostiek en behandeling van leerstoornissen, taalachterstand en -stoornissen en articulatieproblemen. Ondertussen had ik 3 opgroeiende kinderen en was mijn job als zelfstandige in hoofdberoep moeilijk te combineren met mijn gezin. Tijd voor een nieuwe uitdaging: na een tijdelijke
functie als zorgcoördinator in een Brusselse basisschool werk ik sinds 2011 als zorgcoördinator en zorgleerkracht in mijn huidige school in het Leuvense.

In de loop van de jaren volgde ik veel verschillende bijscholingen en opleidingen, steeds gericht op het ondersteunen en begeleiden van kinderen, zowel op vlak van schoolse vaardigheden als sociaal-emotionele ontwikkeling. In 2021 voltooide ik de jaaropleiding ‘rekencoach’ bij Eureka.
Ik vind het belangrijk om de nieuwste ontwikkelingen in mijn vakgebied te blijven volgen, om zo een kwalitatieve begeleiding te kunnen bieden.

Lore Vandebroek
Leergierig, zorgzaam en doorzetter

Expertise

• spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen

• leerstoornissen

Curriculum

Ik ben een net afgestudeerde logopedist aan de KU Leuven met een groot hart voor kinderen. Tijdens mijn stages werd me nog meer duidelijk dat ik graag met kinderen aan de slag wil, in het bijzonder jonge kinderen met spraak- en taalproblemen. Ik kreeg al de kans om veel kennis en ervaring op te bouwen met deze doelgroep en leg me er nu op toe om me hier verder in te specialiseren. Daarnaast kon ik ook al ervaring opdoen met kinderen met leerproblemen en zal ik ook hen met plezier begeleiden in ’t Groeiatelier.

Naast het werken in ’t Groeiatelier, werk ik halftijds in het buitengewoon lager onderwijs waar ik therapie geef aan kinderen met een verstandelijke beperking.

Omdat ik leergierig ben en persoonlijke groei belangrijk vind, plan ik om de komende tijd nog enkele verdiepende opleidingen te volgen.

In mijn vrije tijd hou ik me bezig met: koor, piano spelen, wandelen, lezen en afspreken met vrienden!

Psychologie
Laetitia Crabs
Een toegankelijk, bemoedigend en gedreven psychologe met een systeemgerichte werkwijze

Expertise

• psychologie kinderen en jongeren

• speltherapie

•  opvoedingsondersteuning

Curriculum

Hallo! Ik ben Laetitia. Als tiener dacht ik vaak na over mijn toekomst: ‘Wie wil ik zijn?’, ‘Wat wil ik worden?’, ‘Wat wil ik bereiken?’ enzovoort. Het werd mij helemaal duidelijk wanneer ik in het secundair onderwijs voor één uurtje per week het vak Psychologie kreeg. Ik kan met veel zekerheid zeggen dat deze lessen mijn interesse hebben gewekt. Ik begon buiten de schooluren veel te lezen over psychologie, stelde mijn leerkracht extra vragen en praatte met mijn gezin over wat we tijdens de les geleerd hadden. Wanneer het einde van de middelbare school in zicht was, wist ik wat ik wou studeren: Psychologie. Mijn avontuur startte bij de Bachelor Opleiding Toegepaste Psychologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Om mijn Bachelor af te ronden deed ik stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven in Leuven. In 2019 behaalde ik mijn diploma en werd ik Toegepast Psycholoog. Na het behalen van dit diploma wou ik mijn kennis verder uitbreiden en besloot ik een Masteropleiding Psychologie te volgen aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens deze opleiding werd het me meer en meer duidelijk dat ik graag met kinderen wil werken. Om mijn kennis binnen de kinderpsychologie uit te breiden deed ik stage in een Dagcentrum binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Als afgestudeerd Klinisch Psycholoog in 2022, ging ik op zoek naar een job en nu sta ik voor jullie klaar. Uiteraard blijf ik mij in de komende jaren bijscholen en omring ik mij met een sterk professioneel netwerk om kinderen tijdens mijn therapieën zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ellen Van Loon
Creatieve duizendpoot, empathische luisteraar, Equine Assisted therapist en psycholoog

Expertise

• Gezondheidspsychologie volwassenen

• Eerstelijnspsycholoog volwassenen

 

Contactgegevens
• 0469 18 08 18

• ellen.tgroeiatelier@gmail.com

Curriculum

Ik ben afgestudeerd in 2016 als Master in de Klinische Psychologie aan de KULeuven. Hetzelfde jaar volgde ik een opleiding in het buitenland tot Equine Assisted Therapist en startte ik in UZLeuven als pijnpsychologe. Sindsdien deed ik ervaring op binnen het ziekenhuis met verscheidene doelgroepen en specialiseerde ik me als gezondheidspsycholoog. In 2019 volgde ik de jaaropleiding ‘Werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch ontwikkelingsperspectief ‘ en in 2022 zal ik me verder verdiepen in het werken met honden binnen de gezondheidszorg. Buiten ‘t Groeiatelier werk ik als Equine Assisted therapist (therapie met ezels) en ben ik dierenfotograaf.

 

Ik ben erkend psycholoog en heb een Visum van het FOD.

Contact

Gebroeders Tassetstraat 3 bus 1 – 3018 Wijgmaal

0479 61 18 67

info.tgroeiatelier@gmail.com